Furuholmen

Barrskog

Furuholmen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Furuholmen är en liten, låglänt moränö med ett rikt fågelliv där fiskmås, tärnor, trut och grågäss trivs.                        

Ön omges av en albård och är i övrigt klädd med gles björkskog med inslag av ett fåtal yngre granar. I skogen kan man hitta mjölkört och skogskovall men också fläckar där det växer vitpyrola och skogsstjärna.  

Längs stränderna är madrör det vanligaste gräset i den inre delen och gultåtel närmare vattnet. Här finns också arter som älggräs, strandvänderot, slåtterblomma och vattenmåra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på ön eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1997

Storlek: 0,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Furuholmen ligger i den södra delen av Luleå skärgård vid Sandön, cirka 1 mil sydost om centrala Luleå. Sommartid krävs båt för att nå ön, vintertid kan du ta dig dit med exempelvis med skidor.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss