Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lompolonperänvaara

Gammelskog

Lompolonperänvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet utgörs av berget Lompolonperänvaaras topp, som når cirka 340 meter över havet. Det lättvandrade området består i huvudsak av en relativt öppen, vacker och urskogsartad tallskog.  

Den största delen av skogen är mellan 200 och 300 år gammal, men här finns även partier med yngre tallskog på cirka 70 år och flera mycket gamla träd som uppnått åldrar på mer än 500 år. Naturreservatet är tydligt påverkat av skogsbränder som ägt rum under olika tidpunkter. Spår av dessa skogsbränder kan ses i form av många brandljud, stamskador efter brand, som finns både på levande och döda träd.  

Ovittrad berggrund

Lompolonperänvaara hyser även tydliga geologiska värden genom en rik förekomst av väl utformade torformer, vilka löper som ett band längs bergets södra del. Torformer är rester av ovittrad berggrund som finns kvar och ser oftast ut som block som ligger staplade på varandra.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2009

Storlek: 0,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 10 kilometer söder om Kitkiöjoki. Längs riksväg 99, tidigare länsväg 400, strax öster om Kitkiöjoki, sväng söderut på en mindre väg, efter cirka 11,5 kilometer ta av österut. Efter ytterligare cirka 6 kilometer på skogsbilvägar kan man ta sig till naturreservatets närhet, men det återstår då ett par kilometer utan väg.Längs riksväg 99 (tidigare länsväg 400), mellan byarna Kitkiöjoki och Kuusiniemi, cirka 2 kilometer norr om Kuusiniemi sväng av västerut. Efter mellan 7-10 kilometer på skogsbilvägar kan man ta sig till naturreservatets närhet, men det återstår då ett par kilometer utan väg.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss