Såkevarebergen

Skog på berg med utsikt

Såkevarebergen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Såkevarebergen är ett stort naturskogsområde som utgörs av de tre bergstopparna Västra Såkevare, Östra Såkevare och Tellekflygget. Bergens sluttningar består av granskog med inslag av tall och lövträd som växt upp naturligt efter en skogsbrand som ägde rum för cirka 200 år sedan.

Terrängen är bitvis mycket brant. Upp mot bergstopparna blir skogen glesare och kargare, här utgörs terrängen bitvis av karg hällmark.  

I hela naturreservatet finns det gott om riktigt gamla träd på runt 300 år som överlevt skogsbränder, så kallade överståndare. Dessa utgörs främst av tallar och granar men även av del lövträd. Många av de gamla träden är rikligt draperade av hänglavar, vilket indikerar att skogen är gammal och orörd.

Dessutom finns flera anmärkningsvärda och hotade arter knutna till naturskogsmiljöer i Såkevarebergen. Har man tur kan man till exempel hitta den karaktäristiskt anisdoftande dofttickan som växer på gamla sälgar och man kan även stöta på fåglar som både tretåig hackspett och spillkråka.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 3,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 12 kilometer norr om Arvidsjaur. Kör norrut på E45 från Arvidsjaur i riktning mot Moskosel. Efter cirka 13 kilometer sväng av västerut på en skogsbilväg. Efter cirka 2 kilometer sväng vänster och kör ytterligare 3 kilometer fram till en vändplan som ligger cirka 200 meter söder om reservatets södra avgränsning.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss