Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Malungsberget

Utsikt från Malungsberget

Från toppen av Malungsberget ser du ut över Kalixälven. Foto: Frédéric Forsmark

Naturreservatet Malungsberget är ett riktigt guldkorn, med sin vidunderliga utsikt över Kalixälven. Uppe på bergen breder hällmarkerna ut sig mellan uråldriga gammeltallar och vidsträckta klapperstensfält. Malungsberget ligger intill E10 och är lättvandrat när du väl har tagit dig upp för branten.

Tre toppar

Malungsberget utgörs av tre bergstoppar. Den högsta toppen, närmast vägen, höjer sig 215 meter över havet och störtar sedan brant ner mot E10 och Kalixälven. Bergstopparna kännetecknas av stora hällmarker och klapperstensfält som är glest bevuxna med riktigt gamla tallar. Flera tallar är äldre än 450 år. Topparna ligger precis under Högsta kustlinjen vilket betyder att de var täckta av hav när den senaste inlandsisen smälte bort. När landet sedan höjde sig svallade vågorna området och då bildades de klapperstensfält och hällmarker du ser idag.

Bark som näringstillskott

Spår efter gamla samiska barktäkter finns spridda över området, något som inte är så vanligt i skogsområdena så här nära kusten. Barken, som i bondekulturen var en nödföda som togs till vara på ifall skörden slagit fel på hösten, var för samerna en delikatess och ett viktigt näringstillskott. När barken skördas under savningsperioden är den rik på kolhydrater, c-vitamin och mineraler.

Spännande arter

Reservatet kryllar av liv. De gamla, knotiga tallarna är hem för den hotade skalbaggen reliktbock. Den trivs i gamla solbelysta tallar. På en del sälgar och aspar, speciellt i västra delen av reservatet, kan den vackert gröna lunglaven hittas, liksom den sällsynta dofttickan som sprider sin anisdoft i skogen.

Hälsoslinga

Här finns en röd hälsoslinga som fungerar bra för dig som kan gå utan problem eller hjälpmedel. Underlaget kan vara ojämnt och det kan förekomma större nivåskillnader och långa backar. Kräver viss uthållighet.

Hälsoslingan Malungsberget Länk till annan webbplats.

Natur och hälsa

Lunglav

Den gröna lunglaven lyser här och där på träden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att:

  • göra upp eld, utom om det finns anvisad plats i eldstad
  • skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Överkalix/Kalix

Bildat år: 2010

Storlek: 3,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Malungsberget ligger vid väg E10 cirka 15 kilometer norr om Morjärv.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss