Brändknösarna

Sjö omgiven av skog

Brändknösarna. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Brändknösarnas fina gamla tallskog kan du överallt se spår efter äldre tiders skogsbränder i form av brandskadade träd. Här finns flera arter som är knutna till gamla skogar. En av dem är den lilla, sällsynta vedsvampen ostticka.

Reservatet består huvudsakligen av urskogslik tallskog som blivit tydligt påverkad av skogsbrand. Här finns tallar som är uppåt 250 år gamla och har spår efter två bränder som ägde rum under mitten och slutet av 1800-talet. Områdets västra del består av en barrblandskog med lövrika partier med vårtbjörk, asp och sälg. Denna sammansättning av olika urskogsartade miljöer är mycket värdefull och kan fungera som ett kärnområde för den biologiska mångfalden i landskapet. I reservatet finns flera ovanliga arter, som vedsvamparna ostticka och rynkskinn och den vackert gröna lunglaven.

Reservatet innefattar också två sjöar. Furuträsket i söder upptar en stor del av reservatet och i nordväst ligger den mindre Märkbergstjärnen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv.

Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildades: 2009

Storlek: 1,6 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Brändknösarna är beläget öster om Kalixälven cirka 30 kilometer norr om Överkalix. Från Överkalix går väg 392 norrut längs med Kalixälven. Vid Mjölaskatan går en avtagsväg österut som går upp till reservatet.

Det finns en gammal stig till ett gammalt vindskydd, var status i dagsläget är okänd.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss