Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rautas

En forsande älv med barrträd och lövträd i höstfärger på sidorna.

Rautasälven. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Rautas fjällurskogsreservat ingår som en länk i en kedja av naturreservat längs fjällranden. Hälften av områdets yta är bevuxen med fjällbjörkskog ur vilken många lågfjäll sticker upp. På lägre partier breder vidsträckta myrmarker ut sig och i öster urskogsartade barrskogar.

Landskapet är opåverkat av storskaliga mänskliga aktiviteter bortsett från E10 och Malmbanan. Reservatet är rikt på sjöar och avvattnas genom Kalix älv, Rautasätno och Torne älv. Djupa kursudalar med frodig vegetation skär på flera håll genom landskapet. De mejslades en gång ut av vattenmassor från den smältande inlandsisen.

Området öster om Bergfors är botaniskt intressant. Där förekommer det sällsynta gräset venhavre. Området väster om Nakerjaure är mycket variationsrikt med ängsmarker och delvis betespräglade skogar.   

Rautas är ett viktigt renbetesland för flera samebyar. Här finns många anläggningar för dagens renskötsel men också gott om förhistoriska lämningar från samiskt liv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kiruna

Bildat år: 2000

Storlek: 677,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Övrigt: Genom reservatet går malmbanan.

Hitta hit

Genom reservatet går E10. Leder finns från bland annat Rautas rastplats och Rensjön.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss