Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrkullen

Bilden visar en sluttande skog av slanka tallar. Mellan tallarna är det bärris, några större stenar och mycket död ved.

På berget Norrkullen växer bland annat en gammal tallskog med slanka träd. Denna typ av tallar ses oftare runt Jokkmokk än på andra ställen i länet. Foto: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Låt dig inte luras av de slanka tallarna på berget Norrkullen i Jokkmokks kommun. Alla träd behöver inte vara grova för att vara gamla.

Ett berg med naturskogar

Naturreservatet Norrkullen ligger knappt 5 kilometer nordost om Jokkmokk. Det består av Guohtsakoajvves gamla tall- och granskogar på bergets norra topp, Norrkullen. Trots att skogen är gammal är tallarna slanka. Dessa slanka, gamla skogar har visat sig vara vanligare runt Jokkmokk än på andra ställen i länet, vilket bland annat kan bero på magra markförhållanden och konkurrens om ljuset. Som besökare känns det nästan som att vandra runt i en sal, det är ljust och luftigt mellan trädstammarna. Det finns inga friluftsanordningar eller anlagda stigar i naturreservatet.

Bränder som skapar variation

På Norrkullen finns många äldre tallar, vissa så gamla som 400 år. En stor del av tallarna (men även några granar och björkar) har så kallade brandljud. Ett brandljud är en gammal skada som uppkommit när eld avlägsnat bark och blottat trädets stam. Tallar är väldigt motståndskraftiga mot brand och överlever ofta. Skadan kommer med tiden att helt eller delvis omslutas av bark, men ärret blir kvar för evigt. Om man tittar på årsringarna på en tall med brandljud kan man räkna ut när branden skedde och i Norrkullen var det för minst 150 år sedan. Branden har skapat variation i skogen – vissa träd och växter har dött och därigenom har andra fått möjlighet att etablera sig på samma yta. Bränd skog kan också locka till sig särskilda, brandgynnade arter. I Norrkullen kan man hitta den skyddsvärda tajgataggsvampen, ett exempel på en art som gillar brandpräglade och magra tallskogar.

Bilden visar basen av en stor tall med en glipa i barken som blottar silvergrått trä.

Ett exempel på en tall med en skada från en brand, ett så kallat brandljud. Barken har nästan omslutit den gamla skadan. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2022

Storlek: 0,79 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 5 kilometer nordost om Jokkmokk. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är väg 97 från Nelkerim eller Juggijaur. Strax norr om Harrijaur viker man av på en väg västerut. Vägen är bommad 3,5 kilometer från naturreservatet Tilak, som ligger 1 dryg kilometer sydost om Norrkullen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss