Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Temminki-Markkatieva

Beslutet om bildande av naturreservatet Temminki-Markkatieva är överklagat. Vid en överklagan gäller C-föreskrifterna under tiden regeringen handlägger ärendet. Föreskrifterna finns i reservatsbeslutet. För mer information, kontakta reservatshandläggare via e-post:

Omradesskydd.norrbotten@lansstyrelsen.se

Temminki-Markkatieva bjuder den äventyrlige besökaren på naturskön vandring, omgiven av gammelskog. Varför inte ta med karta och kompass och följa den tre mil långa sandåsen? Den löper som en ryggrad genom Markkatieva och vidare in i naturreservatet Torneträsk-Soppero fjällurskog. Självklart lämpar sig området även för en kortare utflykt.

Vandrande sanddyn

En aktiv vandrande sanddyn är ett sandfält med liten eller ingen växtlighet som kan binda sanden till marken, vilket tillåter den att flyga runt och anta nya former – den vandrar. Renarna hjälper till att hålla dynerna öppna och förhindrar att ny växtlighet etableras. Sanddyner är ovanliga inslag i inlandet vilket gör dynerna i Temminki-Markkatieva till ett unikt fenomen.

Mosaik av våtmark, skog och vatten

Områdets naturtyper kan närmast liknas vid en mosaik av våtmark, skog och vatten. De opåverkade våtmarkernas många former och storlek ger dem mycket höga naturvärden. Skogen i Temminki-Markkatieva är till största del urskogsartad barrnaturskog, och den är riktigt gammal. Trädåldern är oftast omkring 300 år, men gammeltallar uppemot 400–500 år finns också i reservatet.

Gamla naturliga lövbrännor är också ett återkommande fenomen som bryter av mot den annars barrträdsdominerade skogen. Sjöar och vattendrag är även de av stort värde. De är del av det oreglerade Torne och Kalix älvsystem och ingår även i nätverket Natura 2000.

Från de mörkaste urskogarna är det aldrig särskilt långt till närmsta våtmark eller vatten. Naturtyperna bryter av varandra på ett organiskt sätt, vilket liknar en mosaik. Dessa naturliga strukturer är vackra att titta på. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Liv och rörelse

För den fågelintresserade kan man här stöta på både tretåig hackspett, lappmes, lavskrika och de flesta skogshöns. På myrmarkerna söker mängder av vadarfåglar mat under sommarhalvåret. Under vår och höst rastar sjöfåglar i reservatets sjöar. Om insekter är extra intressant ska du besöka brandfältet på berget Matalavaara. Där har flera sällsynta skalbaggar dykt upp efter branden som härjade år 2006.

Längs sandåsen finner du också många ovanliga marksvampar som trivs särskilt bra i sandtallskogar. Av de större däggdjuren stöter du mest troligt på ren. Om du har tur kanske du till och med får syn på spår av björn. I Lainioälven som rinner genom reservatet simmar både östersjölax och havsvandrande öring.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förSkoterled Skoterled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildades: 2023

Storlek: 164,5 kvadratkilometer

Kommun: Kiruna

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ca 65 km öster om Kiruna. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är från Lainio, beläget ca 15 km sydöst om Markkatieva. Från länsväg 891 går därifrån en bilfärja/isväg över Lainioälven och därefter följs skogsbilvägen Saangijokivägen 14 km mot nordväst. Vid forsnacken Huhtalompolonmaa, sväng västerut på Temminkivägen och följ denna de sista kilometrarna till reservatsgränsen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss