Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Märkbergen

Hällmarker och döda stående träd

Hällmarker i Märkbergen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet består av två toppar. Uppe på Stora Märkbergets topp är det en härlig utsikt ut över landskapet.

Naturreservatet är ett större sammanhängande område som består av Stora och Östra Märkberget. Stora Märkbergets topp reser sig 274 meter över havet och går du hit upp bjuds du på en storslagen utsikt. I området finns även steniga partier med inslag av hällar samt en örtrik mindre ravin.

I Märkbergen finns en urskogsliknande skog med både tall och gran. Skogen har tidigare brunnit och du kan än idag hitta brandsotade stubbar och träd med spår efter brandskador, så kallade brandljud. Bland granarna växer mycket lövträd, framförallt asp. Flera av asparna är gamla och grova. De här träden är mycket värdefulla ur naturvårdssynpunkt eftersom en mängd arter är knutna till dem. Främst handlar det om vedlevande insekter, lavar och svampar men även fåglar som hackspett letar gärna efter mat i de döende träden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Överkalix

Bildat år: 2009

Storlek: 3,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

 Märkbergen ligger 8 kilometer sydost om Jockfall. Längs väg 392 mellan Lillselet och Bredseludden går det in en skogsbilväg som leder österut till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss