Kitinvaara

Skog

Kitinvaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I Kitinvaara finns få spår av människan. Det finns gott om både lövträd och gamla barrträd som har lyckats överleva forna skogsbränder. Dessa värdefulla träd lockar till sig sällsynta arter som trivs i den här typen av miljöer.

Reservatet består främst av berget Vuolikkalanvinsa men även andra bergssluttningar sträcker sig in i området. Högsta toppen i reservatet är cirka 300 meter över havet.

I området växer det barrskog med gott om lövträd. Att det finns bra med lövträd beror på att det tidigare har brunnit i reservatet. Detta syns också genom att det står brandsotade stubbar lite varstans. Området är mycket litet påverkat, vilket är en av anledningarna till dess höga naturvärde. Det finns gott om gamla liggande och stående döda träd, något som många arter är beroende av.

Några av de arter som har hittats i området är lunglav med sin intensivt gröna färg som växer på gamla lövträd. Fläckporing är en vedsvamp som växer på döda tallar och det är en art som signalerar att skogen har höga naturvärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå    

Bildat år: 2011    

Storlek: 3,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen  

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 12 kilometer väster om Juoksengi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss