Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hornavan-Sädvajaure

Flygfoto över Hornavan Sädvajaure

Längst fjällkedjans gräns mot skogslandet ligger ett i Europa unikt område med opåverkade skogsekosystem. Hornavan-Sädvajaure fjällurskog ingår som en länk i den kedja av naturreservat som ligger längst fjällranden.

 Hornavan-Sädvajaure är ett mycket stort område i fjällkanten med vidsträckta barrskogar, fjällbjörkskogar, myrar och vattendrag. Reservatets fauna är rik och urskogar, sydväxtbranter och kalkområden hyser stora botaniska värden. Hornavan är landets djupaste sjö med sina 230 meters djup. Silvervägen går genom naturreservatets nordvästra delar.

Östra delen av reservatet ligger helt på äldre urberg medan den västra utgörs av yngre fjällberggrund. Glinten - gränsen mellan fjällkedjan och urberget går tvärs över sjöarna Labbas och Hornavan. Den syns i landskapet som branta bergskanter.

I fjällsluttningarna möter vi en frodig ängsbjörkskog med högörter som stormhatt, smörboll, fjälltorta, tibast röd trolldruva och fjällkvanne.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Hornavan-Sädvajaure fjällurskog består av ett äldre naturreservat och flera domänreservat. Naturreservatet har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2000

Storlek: 817,2 kvadratkilometer

Förvaltning: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 20 kilometer nordväst om Arjeplog. Väg 95 norr om Arjeplog passerar reservatets västra del. Kungsleden går förbi vid Jäkkvik. Östra delen av reservatet nås via en avtagsväg öster om Arjeplog, förbi Galtispuoda, därefter viker du av västerut mot Örnvik.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss