Paljaslaki

På berget Paljaslaki växer gammal brandpräglad tallskog som utgör en oas för annars trängda arter i landskap som är kraftigt påverkat av storskaligt skogsbruk. 

Klapperstensfält

Paljaslaki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Reservatet ligger på berget Paljaslaki som sträcker sig 391 meter över havet. Jordlagret är tunt och terrängen är kuperad där vissa partier består av stenblock. Skogen som växer i området är urskogsliknande gles tallskog och på hällmarkerna står det gamla knotiga tallar.  

Det har brunnit hårt över hela berget och spår efter bränderna syns i de gamla tallarna i form av dubbla brandljud, det vill säga flera skador på trädstammen. Branden har också lämnat många kolade naturstubbar efter sig, dessutom finns talrika brandspår i högstubbar och i lågor, liggande död ved. Vissa av tallarna som har överlevt bränder och skogsbruk har en ålder på över 400 år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2005

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark