Teunok

Gammelskog med stockar och stenar

Terrängen i Teunok kan bitvis vara besvärlig, då den består av gammelskog med stockar och stenar.

I tallskogarna i Teunok finns inga stigar eller anläggningar. Är det ensamhet och tystnad du söker är Teunok stället för dig. Här är chansen att stöta på mänskliga filurer små, men chansen att stöta på andra figurer desto större. Var beredd på att du kommer få hoppa över en hel del stock och sten.

Urskogslikt

På många håll är Teunok likt en urskog. Här finns 300‑400 år gamla tallar och gott om omkullvälta träd och torrfuror. Arter som gräddporing, fläckporing och tallstocksticka trivs i riktigt gamla skogar som de i Teunok. Gräddporing är en god indikator på att skogen fått stå orörd och aldrig utsatts för kalavverkning eller storskalig gallring. Att hitta dem kan dock vara en utmaning, men sök under liggande död och lite murken tallved. Både tjäder, tretåig hackspett, lavskrika och lappmes trivs här.

Omväxlande landskap

Förutom fantastisk gammelskog finns även många andra naturtyper representerade i Teunok. Här och var bryts skogslandskapet av både större och mindre myrar. En del är riktigt blöta och övergår i små tjärnar. Även den mindre ån Vuollaurebäcken slingrar sig genom reservatet.

En sjö omgiven av skog

En av de små tjärnarna i Teunok. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2019

Storlek: 4,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 35kilometer sydsydost om Jokkmokk. Från väg 740 tar man av till Framnäs där man sedan håller vänster tills man passerar Metträsk. Cirka 2 kilometer efter Metträsk svänger man höger och fortsätter vägen fram.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss