Storkrokberget

myrmark med lador och berg i bakgrunden

Storkrokberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

På Luleå kommuns högsta berg, Storkrokberget, hittar du en av de få naturskogar som finns kvar i Norrbottens kustland.

Storkrokberget är med sina 307 meter över havet Luleå kommuns högsta berg. Bergets karaktäristiska siluett syns vida omkring i Vitådalen. När havet stod som högst efter den senaste istiden utgjorde Storkrokberget yttersta delen av en ganska hög, långsträckt udde som sträckte sig långt ut i havet.  

Spår av skogsbrand

Senast det brann här var under andra delen av 1800-talet. Spåren syns i form av kolade stubbar och brandljud i levande träd. Brandljud är invallade skador i nedre delen av trädstammarna som har bildats på grund av hettan från skogsbranden.

Vackra jätteaspar

I sluttningarna är det näringsrikt och träden har växt sig stora och grova. I vissa delar är det ovanligt gott om lövträd och vackra jätteaspar sträcker sig upp mot skyn. På de allra grövsta asparna, i de djupaste barksprickorna förkommer också den ovanliga svampen Caliciopsis calicioides. En art som saknar svenskt namn och som mest liknar grov skäggstubb eller knippen av små svarta spikar.  

Sällsynta tickor och lavar

Bitvis finns det rikligt med döda träd och på dessa växer arter som främst finns i naturskogar, som ostticka, lappticka, gränsticka och rosenticka. Övriga intressanta arter i reservatet är till exempel den anisdoftande dofttickan som växer på levande sälgar. På gammelgranarna kan du hitta arter som gammelgransskål och knottrig blåslav och i vissa delar av reservatet är granarna rikt draperade med hänglavar, främst garnlav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2013

Storlek: 2,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 2 mil nordost om Gunnarsbyn. Vägen mellan Långsel och Tallberg går längs med östra sidan av reservatet. Det finns även en skogsbilväg som leder till sydöstra delen av området. 2005 var vägen i förhållandevis gott skick fram till reservatets södra gräns. Fortsättningen av vägen runt reservatet till själva Storkrokberget var dock i mycket dåligt skick.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss