Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sörilandhuvudet

Människa i gammelskog med liggande, död ved

Sörilandhuvudet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Under en vandring i naturreservatet Sörilandhuvudets skogar får du uppleva en mosaik av olika miljöer. Här kan du strosa bland ståtliga aspar, granar och tallar. Kanske ser du en skalbagge som sitter på en solbelyst tall eller en hackspett som letar efter larver i en gammal asp.

Naturreservatet ligger söder om Råneåälven ungefär 18 kilometer från Råneå in mot landet. Reservatet består av den flacka, skogsbeklädda kullen, Sörilandhuvudet, som har gett namn åt reservatet, samt kullens västra, norra och östra sluttning. Skogarna i reservatet är varierande och i stort sett orörda sedan branden som drog igenom området för 150 år sedan.

Det som är speciellt för Sörilandhuvudet är den höga andelen gamla lövträd och den frodiga skogen. Här finns allt från lövbrännor (lövträdsrika skogar som har uppkommit efter brand) till frodiga gran- och blandskogar och nästan rena tallskogar.

Lyssna och begrunda

I naturreservatet Sörilandhuvudet kan du hitta många ovanliga arter som trivs i lövträdsrika, frodiga skogar. Många av de skogslevande arter som har minskat kraftigt det senaste århundrandet är just arter som är kopplade till lite äldre lövskogar. Detta gör Sörilandhuvudet till ett viktigt område för många arter.

Här trivs hackspettarna

I reservatet och i kantskogarna kring Mossabäcken, som är ett viktigt våtmarksområde alldeles nordväst om reservatet, har samtliga av länets hackspettsarter setts till; spillkråka, större hackspett, mindre hackspett, tretåig hackspett och gråspett.

Ovanliga lavar

På barken på de gamla lövträden kan du hitta sällsynta lavar, som bland annat stiftgelélav och lunglav. Två arter som nästan bara hittas i gamla lövrika skogar som varit orörda länge.

Reliktbocken

Högst uppe på kullen Sörilandhuvudet finns tallar som är grövre och äldre än många av de andra i reservatet. På några av dessa tallar lever den sällsynta skalbaggen reliktbock i den exponerade grova barken.

Spår av bränder

De äldsta tallarna bär spår av minst två olika skogsbränder. Detta kan ses på att brandljuden, skador på stammen som uppstår vid brand, kolades vid den andra branden. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet Sörilandhuvudet är det tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Tänk på att det inte är tillåtet att skada växt- och djurliv och att allemansrättens regler gäller. Fullständiga reservatföreskrifter finns på skylten vid reservatet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2018

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Sörilandhuvudet ligger cirka 18 kilometer från Råneå om du kör närmaste vägen söder om Råneåälven till Södra Prästholm. Vid Södra Prästholm tar du vänster in på Pålträskvägen, skyltat "Ubbyn 12". Efter drygt 5 kilometer är du inne i reservatet. Det finns ingen parkeringsficka men bil går att ställa på vissa ställen vid sidan av grusvägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss