Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ultevis

Vandrare i gammelskog

Gammelskog vid Jaurekaska i Ultevis. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det är en väglös sjumilaskog av månghundraåriga tallar, grova gammelgranar och knotiga fjällbjörkar som omger det stora lågfjällsmassivet Ultevis.

Ultevis fjällurskog är en vildmark, dit turistströmmen inte hittat, med urskogar, myrar, sjöar och bäckar som kan ta ett helt liv att utforska. Men området är också ett urgammalt kulturlandskap, med fångstgropar och gamla samiska boplatser, som vittnar om att det varit vildrenjägares och renskötares marker.

Ultevis består av urberg där sedimentbergarter blandas med graniter, grönstenar och diabasgångar. Den egentliga fjällkedjan möter vi västerut där Gierkav, Rásek, Skierffe och Tjahkkelij bildar fond. Reservatet gränsar västerut mot Sareks nationalpark och i nordväst till Stora Sjöfallets nationalpark. I den västra delen av Ultevis blickar man in i två av Sareks mäktigaste fjälldalar, Sijddojávrre och Rapadalen omgivna av branta fjällkanter. Längre österut möter vi ett mer lågmält landskap, där Ulldevisduottars sluttningar och björkskogsklädda berg reser sig ur en matta av barrskog som klarat sig undan motorsågarna.  

Här finns sjöar där storlommen ropar och harrarna vakar, bäckar där drillsnäpporna spelar och öringar pilar iväg och myrar där svartsnäppan och gluttsnäppan spelar ikapp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Ultevis fjällurskog består av flera äldre naturreservat och flera domänreservat. Naturreservaten har behållit sina föreskrifter, läs mer i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2000

Storlek: 1173 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 38 kilometer nordväst om Jokkmokk och nås via Kvikkjokksvägen eller Sjöfallsvägen till exempel från Saltoluokta eller Björkudden (båt över Langas/Stora Lulevatten). Man når även reservatet från vägen mot Ålloluokta.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss