Långmyrskogen

Gammal tallskog i kvällssol

Långmyrskogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I reservatet finns det både tallskogar och högresta granskogar där sällsynta arter som gräddticka tronar.

I mitten av reservatet ligger Långmyran, genom vilken Kallkällbäcken rinner på sin väg ner mot Lule älv. Reservatet ligger i en intressant geologisk miljö med grönstenar, gråvackor och gabbro. Bergarterna sätter färg till områdets varierande naturtyper.

De lättvittrade bergarterna resulterar i att skogarna i reservatet till övervägande del växer snabbt och innehåller många träd. Speciellt tydligt märks detta i områden med rörligt markvatten, där det i vissa delar står grova och högresta granskogar där högörter som tolta pryder marken.

Skogarna varierar mellan tallskogar där stammarna står tätt på torrare åsar till frodiga, lövrika gransumpskogar i närheten av vattendrag. Det förekommer även områden där lövträd dominerar med stora inslag av asp.

Bland intressanta naturskogsarter som förekommer på lågor i området märks arter som gräddticka, ullticka, rosenticka och rynkskinn. På gammelgranarna trivs garnlaven tillsammans med violettgrå tagellav och på sälgarna kan man hitta den vackra lunglaven. Den tretåiga hackspetten trivs också i reservatet där den hittar sin vinterföda i nyligen döda granar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2011

Storlek: 1,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Långmyrskogen ligger cirka 4 kilometer väster om Svartlå på södra sidan om Lule älv. Reservatet nås via skogsbilväg som utgår från väg mellan Boden och Södra Harads.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss