Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Paula

Paula är ett stort område med urskogsartad tallskog på flacka hedar. Området är naturskönt, strövvänligt och lätt att ta sig till, vilket gör att det är ett bra utflyktsmål.

Gles tallskog i solljus

Paula. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I området finns många fornlämningar från äldre tider, bland annat en boplats med eldhärdar med stenskoning.

Reservatet är ett stort område med gammal tallskog på torr och flack hedmark. Tallskogen har höga naturvärden och är till stora delar väldigt lite påverkad av människan. Det finns väldigt mycket död ved på marken, något som många arter är beroende av.  

Marken utgörs av isälvssediment, vilket gör att området är intressant ur ett geologiskt perspektiv. När inlandsisen smälte bildades älvar i sprickor och tunnlar i isen och drog med sig allt från lera till stora block. När älven mynnade ut i vattnet släppte den ifrån sig sedimentet som då var sorterat i storleksordning. Delar av reservatet är steniga och blockrika.

Paula har ett stort värde för rennäringen. I norra delen av reservatet finns ett större timrat rengärde, där påverkan av renskötsel gör sig starkt påmind.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010, utökning 2017

Storlek: 5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Paula ligger ungefär 22 kilometer nordväst om Moskosel och 8 kilometer nordväst om Suddesjaur, i norra delen av Arvidsjaurs kommun. Från Moskosel går en väg västerut förbi Suddesjaur, där man viker av åt nordväst. Strax innan Norrstrand går en avtagsväg åt höger som korsar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark