Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Orrskärsrevet

Ö med stenar, gräs och några träd

Orrskärsrevet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet ligger i den södra delen av Siknäsfjärden och utgörs av de två närliggande fågelrika öarna Orrskärsrevet och Orrskärsgrundet.

Orrskärsrevet är ett flackt skär med blockiga stränder. På skäret häckar bland annat en större koloni fisktärnor, dvärgmås och grågås. 

Orrskärsgrundet är en vacker, låglänt ö där vegetationen är påverkad av betesdjur. Hela den centrala delen är öppen förutom en del kraftiga enbuskar och enstaka granar med breda kronor. Fältskiktet är örtrikt och domineras i stora delar av strandveronika. Här finns också norrlandsviol, blåklocka, rölleka, ängssyra, åkerbär, skogskovall och smörblomma.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, men inte direkt på klipphällar. Kom ihåg att ta med egen ved.
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska i enlighet med gällande lagar.

Särskilda regler gäller för jakten i naturreservatet, det kan du läsa mer om i reservatsbeslutet. Det är inte tillåtet att köra snöskoter på öarna eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

På ön Orrskärsrevet råder landstigningsförbud mellan 1 maj och 31 juli. Det är även förbjudet att uppehålla sig inom 200 meter från ön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 1997

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger i Siknäsfjärden, cirka 4 kilometer sydost om Siknäs.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss