Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ruohojoki

Gammelskog med liggande död ved

Gammelskog i Ruohojoki. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ruohojoki utgörs av ett flackt skogsområde som i söder sluttar ner mot myrmarken runt Ruohojoki.

Spår efter tromb

Vid en trombartad storm i september 1983 vindfälldes skogen i västra delen av reservatet nästan helt. Delar av skogen har därigenom gått från talldominerad skog till gran- och björkdominerad. Här och var står dock mäktiga gamla tallar kvar. Skogen är gles till följd av den omfattande stormfällningen och hyser rikligt med grova liggande döda träd av framförallt tall, ömsom rotvälta ömsom knäckta, samt även en hel del stående döda träd. Den östra delen av reservatet undkom stormen. Skogen är här grandominerad med ett undre skikt av björkbuketter.  

Den omfattande stormfällningen gör reservatet intressant ur forskningssynpunkt. I reservatet kan det även hittas lavskrikor i de gamla tallarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 1997, reviderades 2009

Storlek: 0,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ruohojoki ligger cirka 22 kilometer nordväst om Kangos. Kör norrut från Kangos, på den västra sidan av Lainioälven. Efter cirka 7 kilometer, sväng av västerut. Följ vägen i cirka 12 kilometer, sväng av österut och reservatet ligger på höger sida.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss