Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mellanlandet

Gammelskog

Mellanlandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Mellanlandet är ett flackt område med en mosaik av barrurskog, sumpskog och myr. 

Urskog med sällsynta arter

I området finns mycket fin gammal tallurskog och barrblandurskog. Här finner du för en urskog typiska saker så som träd med hög ålder och gott om döda träd. I landskapet går du bland stående döda granar, tallar och fallna granlågor. I sådana miljöer trivs sällsynta insekter som är beroende av just dessa saker. 

På den liggande granen växer flera ovanliga vedsvampar som är beroende av död ved och sällsynta i det brukade landskapet. Till exempel gräddtickan som växer på fuktiga ställen i sump- och blåbärsgranskog med lång kontinuitet av döda träd. Även den vackert rosenfärgade rosentickan och rynkskinn som trivs i olikåldriga, örtrika, under lång tid orörda barrskogar finns här.  

På en vandring i Mellanlandet kan du även få chansen att höra den tretåiga hackspettens trumvirvel.

Våtmarken har restaurerats i reservatet

Innan reservatet bildades hade människor under 1900-talet grävt diken i en blöt del av skogen, för att leda bort vatten och öka skogens tillväxt. Länsstyrelsen har restaurerat området genom att ta bort och plugga igen dikena så att det blev en naturlig sumpskog igen. Restaureringen har gynnat den biologiska mångfalden och gjort att olika fiskarters lekbottnar i kringliggande vattendrag inte slammar igen längre.

Restaurering av våtmarker

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Kalix

Bildat år: 2012

Storlek: 4,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Mellanlandet ligger ungefär 1,5 mil nordväst om Morjärv i nordvästra delen av Kalix kommun. Från Morjärv följer man väg E10 norrut cirka 5 kilometer och tar av åt väster vid Bränslet, på en väg som korsar reservatet. Från Svartbyn följer man E10 söderut och svänger efter cirka 5 kilometer av till höger mot Kälvjärv, för att i Kälvjärv sedan svänga vänster in på vägen som korsar reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss