Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lövberget

Lövbergets granskogar har vuxit upp efter en brand i området. Den ägde rum för cirka 150 år sedan. Som reservatsnamnet antyder finns det gott om lövträd i skogen.

Tallskog på hällmark

Lövberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här kan du vandra i en trolsk och vacker skog upp mot bergets topp. Efter branden för 150 år sedan kunde många vårtbjörkar gro i de luckor som skapades där branden hade dragit fram. Idag ser man gott om dessa numera gamla, men ändå ganska klena, björkar överallt i skogen.

När du kommer upp är du 115 meter över havet och kan njuta av de tallbeströdda hällmarkerna. De flesta tallar är 150-200 år gamla, men det finns också några enstaka gamlinger som är hela 300 år.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att köra snöskoter annat än på väl snötäckt mark, elda eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 2007

Storlek: 0,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län