Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granlandet

Gammelskog

Gammelskog i Granlandet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Granlandet är ett av de större väglösa områdena i Norrbottens skogsland. De stora blöta myrarna gör området svårframkomligt. I Granlandets 25700 hektar med naturskogar och våtmarker har många fåglar, djur och växter en fristad.

Det finns inte många spår efter människans framfart i Granlandet, men här och där kan du se spår av forntida rengärden, kåtor och offerplatser. Än idag erbjuder de lavrika skogarna bra renbete. Många hotade arter lever här som alla är beroende av gammal skog: rosenticka, lappticka, rynkskinn och många lavar. Här finns de flesta av gammelskogens däggdjur och ett rikt fågelliv med tjäder, ripa, ugglor, hackspettar och myrfåglar.  

Inte ens de större vattendragen har exploaterats av människan. Flottningen var troligen för besvärlig i de grunda och steniga åarna. Ändå har människor funnits här i långa tider. Förutom renskötsel har nybyggare slagit myrarna för att få foder. Härkmyran slogs ända in på 1960-talet. Några sjöar dikades ut och sänktes för att skapa mera fodermark.

Det finns ett tiotal olika myrtyper i området. Många är blöta och svårframkomliga. Landskapet är småkulligt med enstaka högre berg. Kissalaki är det högsta berget, cirka 490 meter högt. Ett par åsar löper genom norra delen av Granlandet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 1997

Storlek: 257 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 28 kilometer nordost om Murjek. Skogsbilvägen Maisavaaravägen leder in i reservatet från vägen mellan Polcirkeln och Nattavaara by, vägen är i dåligt skick.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss