Tjapsåive

Gammelskog

Tjapsåive. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tjapsåive är ett nästintill orört skogsområde med flera olika typer av urskog. Här finns både tallskog, granurskog och barrblandskog med höga naturvärden och många ovanliga arter.

 

Området är långsmalt och ligger på en höjdrygg på berget med samma namn. De övre sluttningarna är blockrika med hällar och branta stup. Den största delen av området består av en tallskog som bär tydliga spår efter skogsbrand. Träden är klenvuxna och står tätt tillsammans så att de bildar en så kallad stavaskog.  

I nordväst har skogen karaktär av urskogsartad barrblandskog och i norr av granurskog. De här delarna har inte berörts av brand i lika hög grad och är i genomsnitt äldre än tallskogen. I skogarna finns många hotade arter av exempelvis vedsvampar, som är beroende av gamla, grova träd och en stabil, oföränderlig miljö. Några exempel är rynkskinn, den vackra rosentickan och osttickan med sin speciella lukt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Tjapsåive ligger cirka 2 mil nordväst om Arvidsjaur längs väg 95, strax öster om sjön Långträsket.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss