Tapmokberget

Bäck omgiven av skog

Bäck i naturreservatet Tapmokberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

När havet stod som högst efter den senaste istiden låg Högsta kustlinjen strax nedanför Tapmokbergets östsluttning. Det branta berget reste sig då på östra stranden av en stor halvö som sträckte sig ut i havet, medan Tapmokträsket utgjordes av en havsvik. Idag når Tapmokberget drygt 300 meter över havet och ligger omkring 10 mil från Bottenvikskusten.

Skogarna i reservatet har till stor del vuxit upp efter skogsbränder som drog fram genom området under 1800‑talets andra hälft. Här finns gott om bördiga barrskogar med många aspar och sälgar. En stor del av de fuktiga sumpskogarna kring Tapmokbäcken var troligen så fuktiga så de klarade sig från de senaste bränderna.

Stor artrikedom

Tapmokberget är mycket artrikt och här finns en stor mångfald av sällsynta arter som är knutna till olika naturskogsmiljöer. På aspar i reservatet förekommer till exempel den mycket sällsynta rosettgelélaven. I de fuktiga sumpskogarna kring Tapmokbäcken trivs fuktighetskrävande, exklusiva gammelskogsarter som ringlav, grenlav och trådbrosklav.

Sälgar och aspar i reservatet är ofta rikt bevuxna med den vackra gröna lunglaven och på många sälgar i området växer även den fridlysta dofttickan, som sprider sin väldoft av anis i skogen.

På granlågor i reservatet förekommer rosenticka, rynkskinn, sprickporing, gräddticka och stjärntagging, medan den vackra koralltaggsvampen pryder lågor av asp och björk. Även insektsfaunan i reservatet uppvisar en stor artrikedom, med många sällsynta och krävande arter. Bland fynden märks till exempel den mycket sällsynta arten nordvedfluga, en art som endast är känd från ett fåtal platser i landet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv eller att skräpa ned. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 2,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Tapmokberget ligger cirka 8 kilometer sydost om Vuollerim. Reservatet nås lättast österifrån från väg 97, via en skogsbilväg som börjar i byn Lagnäs och går genom centrala delar av reservatet. Naturreservatet kan även nås söderifrån från den grusväg som går mellan Lövberget och Kåikul.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss