Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Svartliden-Whitberget

Svartliden-Whitberget är ett urskogsklätt berg mellan Gallejaur och Järvträsk i den allra sydligaste spetsen av Norrbotten.

Gammelskog med utsikt

Svartliden-Whitberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogarna på berget domineras av gammal urskogartad gran- och barrblandskog. I stora delar av området är spåren av mänsklig påverkan så få att skogen kan kallas för urskog.

De gamla granarna är klädda i olika hänglavar och på grova sälgar hittar man lunglav och doftticka. På granlågorna, alltså granar som har dött och fallit till marker, finns krävande och sällsynta arter som bland andra den ostdoftande osttickan.  

På många platser i reservatet hittar man spår av tidigare skogsbränder i form av kolade stubbar, förkolnade rotvältor och brandskador i de äldsta träden. Bränderna i Svartliden-Whitberget har inte daterats, men förmodligen brann det samtidigt som skogarna på det intilliggande Gallejaurberget. Det var i början av 1800-talet som en förlupen svedjebränning vid den närliggande byn Gallejaur startade en förödande skogsbrand.   
 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande grenar och kvistar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga enligt gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2013

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Svartliden-Whitberget ligger cirka 12 km sydväst om Glommersträsk. Lämpligaste tillfartsvägen till reservatet är en skogsbilväg går in västerut från väg 365 ca 7 km söder om Järvträsk. Man kommer då fram till reservatets västra del.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark