Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Täljstensskogen

Solen reflekterars i älven.

Solen lyser svagt på ett frostigt och isigt reservat. Foto: Länsstyrelsen i Norrbotten/Frédéric Forsmark

Vid Tärendöälven ligger det lilla naturreservatet Täljstensskogen. Området utmärker sig med sin speciella geologi, med både kalkstensklippor och täljsten. Den kalkhaltiga berggrunden har dessutom gett upphov till en ovanlig och rik flora. Besök därför gärna området under barmarkssäsong.

Strandnära

Reservatet utgörs till största del av strandnära kalkbarrskog, vilket är en ovanlig skogstyp i länet. Granskogen är produktiv och marken täcks av en frodig, örtrik undervegetation. Stränderna är bitvis branta, och utgörs av så kallade nipor – erosionsbranter av sand.

Kalksten och täljsten

Området präglas av den för regionen ovanligt kalkhaltiga berggrunden. Där reservatet ligger möts flera typer av basisk berggrund, som dolomit, gabbro, täljsten och glimmerskiffer. På flera ställen kommer kalkstenen fram i dagen, så även glimmerskiffer. Här finns också en täljstensklippa med inskriptioner, varav vissa är mycket gamla. Täljstensklippan har provsprängts av geologer på 1960-talet vilket tyvärr förstört mycket av de gamla inskriptionerna.

Omtyckt mossig skog

Här finns flera orkidéer, bland annat knärot och korallrot. Båda dessa är så kallade skogliga signalarter, vilket innebär att om man påträffar någon av arterna så är det en indikation på höga naturvärden i skogen. Knäroten gillar mossig gammelskog. Växten försvinner fort om skogen avverkas med moderna skogsbruksmetoder eftersom dess grunt växande jordstammar då träffas av mer solljus och marken blir uttorkad vilket inte knäroten mår bra av. Det är viktigt att komma ihåg att alla orkidéer är fridlysta och att man inte får plocka, skada eller gräva upp någon orkidé.

Frodig grönska

Den kalkhaltiga berggrunden gillas av växterna, vilket syns på den frodvuxna marken i granskogen. Här finns stora bestånd av röd trolldruva samt en sällsynt vit variant av trolldruva. Andra intressanta arter som påträffats är månlåsbräken och luddfingersvamp. Längs stränderna växer flera typiska fjällväxter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp eld, använd löst liggande kvistar och grenar men gör ingen eldstad
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

    Det är bland annat inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen! 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Pajala

Bildat år: 2018

Storlek: 0,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen i Norrbottens län

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer sydväst om Junosuando. Närmaste vägen till reservatet är från Junosuando via byn Lautakoski. Det finns ingen allmän väg att köra hela vägen fram till reservatet, sista biten måste man gå. Från Lautakoski finns det mindre skogsbilvägar som går mot reservatet men dessa är ibland bommade. Det finns ingen iordningställd parkeringsplats. Lämpligast är att parkera längs någon av de mindre vägar som finns i närheten och gå sista biten.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss