Kuusilaenpalo

Svampticka på lövträd

Kuusilaenpalo. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Gamla skogar varvas här med myrstråk. I de våtare delarna växer granurskog.

Reservatet består av en flack dalgång med ett myrstråk i mitten med ett antal större och mindre myrholmar som omringas av större, sammanhängande skogspartier.

De urskogsartade skogarna har inte brukats men de mer torra partierna har det tidigare brunnit i. De skogarna innehåller mycket lövträd som björk och asp som står ibland tallarna. Det syns även spår efter branden i form av skador på trädstammar, så kallade brandljud, och kolade stubbar. I de skyddade partier som har sparats från brand står det istället granurskog. Det finns flertalet arter som är beroende av skogar som har varit opåverkade under lång tid i reservatet. Laven liten sotlav och svampen lappticka är exempel på arter som växer i orörda skogar, främst gamla granskogar som har klarat sig ifrån brand.

Reservatet har gott om döda träd som bitvis ligger som plockepinn på marken. Död ved är något som många arter är beroende av, veden är både växtplats och matbord.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2011

Storlek: 2,3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 7 kilometer väster om Aapua. Vägen som leder till reservatet börjar ungefär halvvägs mellan Aapua och Ohtanajärvi. Efter cirka 5 kilometer på den mindre vägen ligger Kuusilaenpalo på höger sida.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss