Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lill-Huvberget

Sjö omgiven av skog

Flakaträsket i Lill-Huvberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det spännande och omväxlande Lill-Huvberget bjuder på allt från fantastiskt fiske till vandring i skogarna längs med sjöarna eller upp på en av bergstopparna i reservatet.

Lill-Huvberget har fått sitt namn efter berget med samma namn som når 354 meter över havet. Naturreservatet kännetecknas av äldre, bitvis urskogsartad tallskog samt lövrik barrblandskog. Det finns gammeltallar som överlevt tidigare bränder och nått en ålder av uppemot 350 år. Här finns också gott om döda träd, ett säkert tecken på att en skog är värdefull. Veden som finns kvar i skogen och långsamt bryts ner tjänar ofta som värd för sällsynta skalbaggar och svampar. Ett sådant exempel är svampen fläckporing som finns i reservatet.

De två större sjöarna, Holmtjärnen och Flakaträsket, är populära fiskevatten. Speciellt Flakaträsket anses som en av kommunens finaste insjöar. Sjöns karaktär påminner om en fjällsjö med ett klart, grönskimrande vatten. Flakaträsket är känt för öringsfisket men även harr, abborre, elritsa och ett litet bestånd av lake finns här. Fiskevårdsföreningen i Långträsk säljer fiskekort.

Långträsk Fiske finns på Facebook Länk till annan webbplats.

Holmtjärnen ligger mindre än 200 meter från Flakaträsket och mellan sjöarna bildas ett smalt näs där vägen genom reservatet går. Öring, harr och röding är exempel på vad som planterats ut genom åren, och som naturliga arter finns abborre, elritsa och lake. Runt sjöarna finns en och annan eldplats där man kan slå sig ner och betrakta den vackra naturen och lyssna efter den tretåiga hackspettens trumvirvel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp en mindre eld. Använd egen ved för att elda!
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • plocka bär och matsvamp
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 2011

Storlek: 1,8 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Lill-Huvberget ligger cirka 2 mil nordväst om Långträsk. Följ väg 373 västerut ungefär 4,5 kilometer för att sedan svänga höger och fortsätta norrut cirka 1 mil innan man svänger vänster. Fortsätt cirka 4,5 kilometer till för att nå reservatet. Reservatet kan även nås från Koler. Kör västerut från Koler i cirka 1,5 mil innan man svänger vänster och kör söderut cirka 3,5 kilometer. Sväng höger för att komma på skogsbilvägen som efter cirka 3 kilometer leder till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss