Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svanahuvudet

Svanahuvudet är ett skogsberg som ligger mitt mellan byarna Sandträsk och Svartlå. Svanahuvudet har skarp lutning i alla riktningar och hela berget ligger ovanför högsta kustlinjen. 

Skog på stenig mark

Svanahuvudet. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Berget har flera toppar, varav den högsta når 352 meter över havet. Högst upp på berget finns en relativt stor rundad bergsplatå med små höjder och ett antal mindre myrar. 

På Svanahuvudet växer en granskog med gott om senvuxna gamla granar. I granskogen finns också inslag av björk, men även en hel del asp och tall. I sluttningarna och på delar av topp platån är de flesta av tallarna gamla och har uppnått en ålder på ungefär 300 år. Även gamla sälgar finns spridda över hela området, och många av dessa är riktigt grova.

Skogen är rik på hänglavar som manlav, tagellav och garnlav. En karaktärsart på Svanahuvudet är violettgrå tagellav, som växer på de flesta granar. Strax ovanför bergbranten i sydväst växer den exklusiva laven långskägg på minst sju granar. Långskägg är en särskilt intressant art som är mycket sällsynt i nordligaste Sverige. Långskägg kräver speciella livsbetingelser som bland annat hög och jämn luftfuktighet. Svanahuvudet är en av totalt fyra kända lokaler för arten i Norrbotten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009

Storlek: 2,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark