Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gammelstadsviken

Ett snöigt landskap med en eldstad och stigar samt en utsiktsramp och ett fågeltorn i bakgrunden.

Rastplatserna vid fågeltornet på vårvintern.

Gammelstadsviken är en av länets absolut finaste platser att titta på fåglar, särskilt på våren. Här finns flera leder och anläggningar för friluftsliv.

Området är tillgänglighetsanpassat med leder, eldplatser, fågeltorn, dass och information. Ta med kikaren och matsäcken och upptäck en av Luleås pärlor!

Det var en gång en havsvik...

Reservatets namn påminner oss om att sjön har varit en havsvik. Här gick farleden in till hamnen i Luleå Gamla stad (numera Gammelstad). Genom landhöjningen grundades viken upp och blev en insjö. Luleå stad flyttades 1649 till sin nuvarande plats, närmare havet, och fick en ny hamn. Platsen för den gamla hamnen passeras när man vandrar från friluftsområdet Hägnan in i reservatet.

Flera leder in till Gammelstadsviken

Från en parkeringsplats vid gamla Haparandavägen, öster om reservatet, går en tillgänglighetsanpassad led fram till sjön. Här finns ett fågeltorn med information om fåglar. Intill det ligger en tillgänglighetsanpassad utkiksramp, två eldstäder och ett dass. Runt om i naturreservatet finns det även flera andra vandringsleder och rastplatser.

Utsikt över en grusad led som går fram till eldplatser med bänkar och en tillgänglighetsanpassad dassbyggnad.

Vy över den tillgänglighetsanpassade rastplatsen med ramp för fågelskådning i Gammelstadsviken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Lokalbuss och entréer

Det går att åka lokalbuss från Luleå centrum (Smedjegatan) med buss 4 mot Aurorum/Porsön och kliva av vid Vänortsvägen. Strax intill busshållplatsen finns en informationsskylt och där börjar en led som leder fram till sjön och fågeltornet.

Luleå lokaltrafiks linje 5 mot Aurorum via Porsön/Universitetet stannar vid Notvikens järnvägsstation och därifrån går en markerad stig norrut in i naturreservatet. En informationsskylt intill en gång/cykelväg visar var leden startar.

Från friluftsmuseet Hägnan intill Gammelstads kyrkby går också en led. Ledstarten ligger intill parkeringsplatsen och är markerad med en informationsskylt. Mer information om naturstigen genom Gammelstadsviken finns på Luleå kommuns webb, se länk till höger.

Fåglarnas favorit

Varje år häckar ett 80-tal fågelarter i Gammelstadsviken, och ännu fler rastar här under vårflytten. Det är den grunda, näringsrika sjön med omgivande våtmarker och naturskogar som gör att fåglarna trivs. Genom åren har över 200 fågelarter observerats här, vilket är i klass med många sydsvenska fågelsjöar.

Hundratals salskrakar och andra fåglar rastar här under sin flytt till och från häckningsplatserna i norr. Häckar gör bland annat skäggdopping, snatterand, brunand och skedand. Sothönan har här en av få häckningsplatser i länet. Bland häckande vadare kan nämnas enkelbeckasin, grönbena och gluttsnäppa. I skogarna har större hackspett sällskap av de mer kräsna arterna spillkråka, mindre hackspett och tretåig hackspett. Här finns också gott om skogsfåglar och många olika sångare.

Simmande skäggdopping.

Skäggdopping, en av fågelarterna du kan få se i Gammelstadsviken. Foto: Anders Modig/Johnér

En del av en sjö, omgiven av grönska. Foto.

Vy över Gammelstadsviken med Gammelstads kyrka i bakgrunden. Foto: Thomas Öberg/Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • vandra
 • cykla och rida på leder
 • köra snöskoter längs skoterled på väl snötäckt mark
 • elda på iordningsställda platser
 • plocka bär och svamp

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förSkoterled Skoterled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Luleå

Bildat år: 1973, reviderad 2016

Storlek: 4,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000 och den internationella våtmarkskonventionen Ramsar.

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 4 kilometer norr om centrala Luleå. En led börjar vid en parkeringsplats intill gamla Haparandavägen. Koordinater parkeringsplats X=826760.86. Y=7297782.362. (SWEREF99 TM 7297782.362, 826760.86). Från busshållplatsen Vänortsvägen på Porsön går en ny, tillgänglighetsanpassad led in i reservatet. Norrifrån nås fågeltornet genom en cirka fyra kilometer lång stig med början vid friluftsmuseet Hägnan i Gammelstads kyrkby. Ytterligare en vandringsled startar söder om reservatet vid Notvikens hållplats, intill gång- och cykelvägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss