Storhuvudet

Utsikt från Storhuvudet

Storhuvudet är ett av Norrbottens artrikaste områden och det ligger nära Bodens tätort. Här fullkomligen kryllar det av ovanliga fåglar, insekter och växter.  Landskapet är bergigt och vacker utsikt utlovas till den som knallar upp på någon av bergstopparna.

Hitta den perfekta fikaplatsen bland bergens hällmarker. Du är i gott sällskap av månghundraåriga tallar, knotiga av väder och vind. Kanske ackompanjeras din färd av trumvirvlar från områdets hackspettar. Trots att det inte finns några stigar och anläggningar i området kan stora som små njuta av naturen i Storhuvudet. Du väljer själv hur lång turen ska bli!

På bergets sluttningar

På de stundtals frodiga sluttningarna, prydda med strutbräken, växer de vackra men giftiga växterna tibast och röd trolldruva. I låglandet mellan Storhuvudet och Klartjärnhuvudet rinner Klartjärnbäcken genom myrmarker och små tjärnar. Nedanför Klartjärnhuvudets västra sluttning ligger Klartjärnen som är reservatets största sjö. Vid sjökanten växer en högrest granskog där det finns gott om grova aspar och gammelsälgar med den klargröna lunglaven.

Skogen – jordens lungor

Varje träd som växer och lever är en luftrenare. Det binder luftens koldioxid och bildar luft som vi kan andas. I Storhuvudet växer skogen, så det knakar! Träden är ofta högresta och pampiga och gör du entré via den östra infarten kör du genom en allé av praktfulla aspar. Det är näringen i marken som bidrar till växtkraften och till att reservatet är ovanligt artrikt. Här trängs barrträd både med varandra och med många lövträd. Området är nämligen mycket rikt på aspar, björkar och sälgar och de gillas av arterna!  

Hatten av för våra gamlingar

I Storhuvudet har skogen till stor del lämnats ifred och fått sköta sig själv. Många av träden har några hundra år på nacken. När träd får leva och dö naturligt skapas utrymme för skogens naturliga mångfald av svampar, lavar, insekter och fåglar.

Gamla och försvagade granar är en måltavla för rötsvampar. De parasiterar på granen tills den dör. Efter sin död fortsätter andra svampar nedbrytningen och insekter gnager i veden. Där trädet en gång stod kan ett nytt träd växa upp. Naturliga bränder bidrar till att skapa en naturlig variation mellan träd i olika åldrar. Här och där finns också ungskogar, som på sikt kommer att få högre naturvärden.

Skogens orkester

Om du besöker Storhuvudet om våren, lyssna på alla ljuden! Hackspettarna är i full gång och det trummar både här och där. Spillkråkans vittljudande "kly-kly-kly" och långa, klagande läte blandar sig med småfåglarnas kvitter. Asparnas löv darrar i vinden och det porlar i bäcken.

Området är känt som ett mycket värdefullt fågelområde och det är även ansett som en av de bästa insektslokalerna i Norrbotten, med ett stort antal rödlistade skalbaggar och andra insekter. Här hittades det första exemplaret av karelsk barkfluga i Sverige. Det är en starkt hotad insekt som lever på gamla aspar. Här finns också rosentickan med sin rosa undersida, som växer på liggande granstammar. Violmusslingen har en lila undersida och växer på döda, oftast omkullfallna stammar av gran eller tall. Listan med arter kan göras lång så ge dig ut och upptäck! Rödlistad betyder att en art är upptagen på Artdatabankens rödlista över hotade arter.

Naturskog

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar
  • göra upp en mindre eld med egen medhavd ved .

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2011

Storlek: 7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Storhuvudet ligger cirka 15 kilometer nordväst om Boden. Det går en skogsbilväg genom reservatet. Lämpligaste tillfartsvägen är från östra sidan. Ta vägen som går norrut från Boden mot Ljuså. Precis innan du når Ljuså, sväng av västerut mot Kvarnträsk. I Kvarnträsk, sväng söderut och efter cirka 1,5 kilometer sväng västerut igen så kommer du in i Storhuvudet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss