Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rappobäcken

Skogsbäck som forsar fram bland stenar

Rappobäcken. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Här hittar du varierande skogar med allt från öppna tallhedar till gamla granskogar där träden höjer sig över en. Av de arter som finns i reservatet kan nämnas den orädda lavskrikan som ofta söker sig till människor.

Rappobäcken mynnar ut i Stora Luleälv, knappt 20 kilometer uppströms om Vuollerim. Två bäckar flyter igenom reservatet, Rappobäcken i norra delen och Riepikåtatj i södra delen.

Skogarna i reservatet är påverkade av de bränder som har härjat i området, den senaste i början på 1800‑talet. Det syns även spår av den dimensionsavverkning som skedde i början på 1900‑talet genom de yxhuggna stubbar och stockar som finns kvar.  

Gammelskog och djupa raviner

De skogar du hittar i reservatet är tallskogar där stammarna står tätt tillsammans, och öppna kuperade tallhedar med steniga åsar där sikten är mycket bra. Det finns även skogar där gran och tall står tillsammans med gott om lövträd uppblandat bland barrträden. I sluttningen ner mot älven finns det djupa raviner där det växer gamla granar och aspar.

Det finns många sällsynta arter här som bara kan leva i gamla, opåverkade skogar. Luddig stiftdynlav är ett exempel. Den växer på murkna gamla granstubbar i mycket skuggiga och fuktiga lägen. Laven har aldrig hittats i yngre skogar för den har mycket specifika krav på växtplatsen som inte återfinns i allt för unga skogar.

I området finns även fåglar som lavskrika och tretåig hackspett som också är beroende av gamla skogar. Den vackert färgade men giftiga växten röd trolldruva är en art som är rolig att få syn på.

Tallskog med stenig, torr mark

Skog i de torrare delarna av Rappobäckens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp en mindre eld
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2011, utökning 2017

Storlek: 1,4 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Rappobäcken ligger cirka 18 kilometer norr om Vuollerim. Det finns flera olika vägar att välja på för att komma till reservatet. En möjlig väg är att åka från Vuollerim mot Påkevare och därifrån ta sig nordnordost på mindre vägar tills du når reservatet som ligger mittemot Nedre Kuouka, fast på västra sidan av Stora Luleälv.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss