Kimkatjåkkå

Vy över litet skogsområde

Kimkatjåkkå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kimkatjåkkå är en liten urskogsrest omgiven av vidsträckta hyggen. I reservatet finns gott om torrträd och lågor i olika nedbrytningsstadier och även många granar med toppbrott.

Reservatet ligger på sydsluttningen av berget Giekatjåkkå. Skogen i området domineras av gammal tallskog med varierande inslag av gran, asp och björk.

Tallarna i området är högvuxna och grova, de äldsta träden är ungefär 300 år gamla. I fuktigare delar av området växer granskog. Här finns gott om döda liggande torrträd, så kallade lågor. På granlågor har man hittat de värdefulla vedlevande svamparna rosenticka, rynkskinn, och taigaskinn. Dessa fynd visar att skogen är gammal och har varit orörd under lång tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • göra upp en mindre eld med löst liggande kvistar och grenar
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 1997, reviderades 2014

Storlek: 0,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 15 kilometer nordväst om Moskosel och kan nås via skogsbilväg.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss