Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Torne-Furö

Naturreservatet Torne-Furö ligger i Skomakarfjärden och består av den större ön Torne-Furö och en liten holme, Vassika.

Skog vid en havsstrand

På Torne Furö finns härliga badstränder och en lättvandrad gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Skogen på Torne-Furö är mestadels gles och domineras av tallskog, förutom i sydväst där det är fuktigare och granen har övertaget. Gråal tillsammans med andra trädslag som exempelvis rönn, grönvide och glasbjörk bildar en lövbård som sträcker sig runt nästan hela öns stränder.  

I norr och väster är stränderna sandiga medan den södra samt östra sidan domineras av blockstränder. Torne-Furös västra udde bildar en halvö och här finns öns artrikaste område i form av en frodig och snårig ängslövskog som i de centrala delarna hyser en ängsartad flora.

Vegetationen på den närliggande holmen Vassika består av lövbuskmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Haparanda

Bildat år: 1980

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i naturreservat eller nationalpark

Länsstyrelsen i Norrbottens län