Torne-Furö

Skog vid en havsstrand

På Torne Furö finns härliga badstränder och en lättvandrad gammelskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Naturreservatet Torne-Furö ligger i Skomakarfjärden och består av den större ön Torne-Furö och en liten holme, Vassika.

Skogen på Torne-Furö är mestadels gles och domineras av tallskog, förutom i sydväst där det är fuktigare och granen har övertaget. Gråal tillsammans med andra trädslag som exempelvis rönn, grönvide och glasbjörk bildar en lövbård som sträcker sig runt nästan hela öns stränder.  

I norr och väster är stränderna sandiga medan den södra samt östra sidan domineras av blockstränder. Torne-Furös västra udde bildar en halvö och här finns öns artrikaste område i form av en frodig och snårig ängslövskog som i de centrala delarna hyser en ängsartad flora.

Vegetationen på den närliggande holmen Vassika består av lövbuskmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld på anvisade platser
  • plocka bär och matsvamp

Det är inte tillåtet att köra snöskoter eller att skada växt- och djurliv i området. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Haparanda

Bildat år: 1980

Storlek: 2,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Haparanda kommun

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 km från Nikkala hamn, 10 kilometer sydväst om Haparanda centralort.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss