Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ståkke-Bårgå

Flygbild över barrskog och sjöar

Vy över Ståkke-Bårgå. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ståkke-Bårgå fjällurskog är mycket kuperat och kännetecknas av en mosaik av skogar, myrar och vattendrag mellan fjällbjörksklädda lågfjäll.             

Mer än hälften av området täcks av barrskog, framför allt granurskog. Bårgå, den högsta toppen i området, når 856 meter över havet. I reservatets norra del finns en gles skog av lågväxta men mycket grova tallar, en del med en diameter på cirka 80 centimeter i brösthöjd. Skogen är uppemot 400 år gammal och det mesta är helt orört.  

Området mellan sjön Harrok och Stor-Ståkke är mycket varierat med ett tjugotal olika vegetationstyper. På det flacka området sydost om Harrok finns något som närmast kan kallas tallskogstundra, med en omfattning och en struktur som är unik för vårt land.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Ståkke-Bårgå fjällurskog består av ett äldre naturreservat och ett domänreservat. Naturreservatet har behållit sina föreskrifter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2000

Storlek: 221 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Ståkke-Bårgå ligger cirka 18 kilometer nordost om Arjeplog. Reservatet är svårtillgängligt men skogsbilvägar går i närheten. Ingen entréskylt finns till reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss