Svartliden

Barrskog med mycket död ved

Svartliden. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Det här är ett frodigt, urskogsliknande område i ett kustnära läge på kanten av en ås.

I Svartliden växer det en liten högproduktiv gammelskog på kanten av en ås med Nördbäcken som slingrar sig nedanför. Det är en ovanlig naturtyp så nära kusten. Skogen är örtrik med bland annat fjälltorta, ormbär och bergsslok. Granen är det vanligaste trädet och fallna, grova träd ligger huller om buller. Det ger en god miljö för de svampar som behöver död ved att leva på. Det finns även gott om grova högstubbar och hålträd.  

Den stora mängden av framför allt garnlav som draperar träden visar på att skogen har lämnats i stort sett orörd. Andra arter som visar på detta är osttickan med sin säregna doft och den vackert rosa rosentickan.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • elda, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar  

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!  

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Piteå

Bildat år: 1997, reviderad 2009

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet är lättillgängligt och ligger cirka 32 kilometer väster om Piteå. En skogsbilväg passerar som har anslutning mot Keupan, Flötuträsk och väg 373 vid Fagerheden.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss