Myrberget

Blockig brant med barrträd

Myrberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Myrberget är ett cirka 500 meter över havet högt skogsberg som ligger cirka 8 kilometer öster om byn Auktsjaur. Skogen på hela berget är närmare 200 år gammal och varierar mellan stamtät tallskog, frodigare granskog och barrblandskog.

Bergets södra sluttning är brant och mycket blockrik. Det är här som den stamtäta tallskogen står. Skogen är en så kallad stavatallskog, vilket betyder att den är naturligt föryngrad efter skogsbrand. På gamla träd som överlevt branden kan du hitta spår efter branden då de ofta bär brandskador på stammarna. Dessutom finns det en hel del kolad ved på högstubbar, torrfuror och liggande döda träd. Vissa av de äldsta träden är av imponerade storlek med diametrar på 80-90 centimeter och uppskattas vara mellan 500-600 år gamla.  

I öster finns ett mindre parti som inte har brunnit och utgör en så kallad brandrefug. Här växer en gammal granskog med mycket död ved av gran och många senvuxna granar som är rikligt draperade av hänglavar. Den norra sidan av berget täcks av barrblandskog med en del gamla björkar. I denna del av reservatet finns det uppemot 300 år gamla björkar som ärrats efter skogsbrand, vilket är ovanligt i dessa trakter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 8 kilometer öster om Auktsjaur. Från väg 94, mellan Arvidsjaur och Älvsbyn, sväng i höjd med Lauker norrut på en mindre väg som även passerar naturreservatet Blisterberget. Efter cirka 14 kilometer ligger naturreservatet Myrberget cirka 100 meter norr om vägen. Från E45:an, mellan Arvidsjaur och Moskosel och strax norr om Auktsjaur, sväng österut på en mindre väg. Efter cirka 8 kilometer ligger naturreservatet Myrberget cirka 100 meter norr om vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss