Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Björnbergsbranten

Barrskog

Björnbergsbranten. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Ett varierat område, med tallskogar som har blivit formade efter skogsbränder för mer än 100 år sen. Skogen växlar mellan att vara öppna hedar med frodiga tallar eller riktigt täta tallbestånd.

Det är den branta delen av Björnberget som ingår i reservatet, där höjdskillnaden från foten till toppen är cirka 200 meter. Skogen är en gammal barrskog som har fått utvecklas naturligt. Här växer både tall, gran och en hel del olika lövträd som till exempel björk och asp. De äldsta tallarna är så mycket som 400-500 år gamla. Många av träden bär spår efter den senaste branden som drog fram och märkte trädstammarna. En sådan skada är daterad till ungefär år 1870.  

Björnberget sticker upp över Högsta kustlinjen och sluttningarna är påverkade av svallning från havets vågor. Berget ligger dock långt in i landet och svallningen är svagare än på många andra ställen. Eftersom översta jordskiktet blivit bortförd av vattnet syns många stenblock på marken. Ovanför det som var kustlinjen är marken plan och endast enstaka block sticker upp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp en mindre eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2011

Storlek: 1,9 kvadratkilometer

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 9 kilometer nordost om Harads. När du åker från Boden, kör norrut och efter att du har passerat Sandträsk svänger du västerut cirka 2 kilometer efter byn. Efter cirka 8 kilometers körning efter slingrande skogsbilvägar nås reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss