Biellovárre

Bilden
visar en flygbild över Biellovárres västra, flacka sluttning.

På berget Biellovárre breder hällmarken ut sig och här finns det tallar som är mer än 500 år. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Cirka 10 km sydväst om Kåbdalis ligger berget Biellovárre. För besökaren väntar en riktigt gammal skog – vissa tallar är över 500 år gamla. Dessutom finns gott om såväl död ved som spår från äldre tiders skogsbränder.

Urgamla tallar

På berget finns gott om hällmarker och här växer framför allt tallskog. Delar av skogen är så pass orörd av oss människor att den får kallas tallurskog. Gamla knotiga björkar och över 500 år gamla tallar lever sida vid sida. På många av dessa äldre träd finns s.k. brandljud, d.v.s. ärr på trädstammarna från äldre tiders skogsbränder.

I området finns gott om döda träd eller död ved som det kallas. Vi brukar säga att död ved lever eftersom den är livsviktig för många hotade arter. En mängd arter knutna till ur- och naturskogsmiljöer har också hittats i området. Det bidrar till bilden av att det här är ett område med höga naturvärden som behöver lämnas orörd.

Spåren efter istiden

På berget syns istidens omilda behandling tydligt. Här har inlandsisen barskrapat berget och lämnat kvar hällmarker och endast ett tunt lager med jord. Området ligger ovanför högsta kustlinjen och har därför aldrig utsatts för havets svallningar. Berggrunden är magmatisk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2023

Storlek: 1,18 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Följ väg E45 söderut från Kåbdalis. Efter ca 2,5 km svänger ledningsgatan högerut samtidigt som en enskild väg. Följ denna väg i drygt 9 km och sväng sedan vänster. Sväng därefter av på den andra avfarten till vänster, efter ca 350 m. Följ sedan denna väg i 4,5 km och reservatsgränsen nås på vänster sida, i sydlig riktning.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss