Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Seitterovantaustanjänkkä

höstfärgade träd mot blå himmel

Seitterovantaustanjänkkä. Foto Länsstyrelsen Norrbotten

I reservatet med det långa namnet finns granskogar med en hel del grova lövträd. Skogarna här är en fristad för många arter i ett annars brukat landskap.

Seitterovantaustanjänkkä består av lövrika granskogar som vuxit upp naturligt efter skogsbränder. En stor andel av träden utgörs av högväxta och grova lövträd, främst vårtbjörk och asp men bitvis också av grov sälg. Genomgående växer skogen på produktiv mark och många av granarna är mellan 25-30 meter höga. Även många av de ståtliga lövträden är upp emot 25 meter. Att skogen är gammal avspeglas också i att många av träden är rikligt draperade med hänglavar.

Döda träd är en viktig del i alla naturskogar och i reservatet är tillgången på såväl liggande som stående döda träd ganska god. I den döda veden lever arter som alla har sin speciella nisch när det gäller vilket trädslag och i vilket stadium av nedbrytning veden är. Anmärkningsvärt här i Seitterovanaustanjänkkä är den höga andelen död ved av sälg, vilket är ovanligt i dessa trakter.

Naturreservatet utgör levnadsmiljöer för många hotade växter och djur. Bland annat finns här rödlistade vedsvampar som rosenticka och lappticka samt påtagligt med spår efter vedlevande insekter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Övertorneå

Bildat år: 2009

Storlek: 1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 10 kilometer väster om Juoksengi. Längs riksväg 99 (tidigare länsväg 400) sväng i Juoksengi av västerut mot Vyöni. Efter cirka 10 kilometer sväng av söderut och följ vägen ytterligare cirka 2,5 kilometer fram till naturreservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss