Risk för skogsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tabmokåive-Luossejaure

Sjö och skog

Tabmokåive-Luossejaure. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Flera rödlistade lavar och svampar har hittats  i Tabmokåive-Luossejaure, bland annat den karaktäristiskt doftande dofttickan på sälg. Längst ner på gamla granar med grov bark finns här och där liten sotlav. Den följs ofta åt av andra anmärkningsvärda arter.

Naturreservatet Tabmokåive-Luossejaure är beläget cirka 13 kilometer nordost om Moskosel. Området sträcker sig från sjön Södra Luossejaures strand norrut över det cirka 570 meter över havet höga berget Tabmokåive och vidare ner mot sjön Norra Luossejaure.  

Reservatet består av flera värdefulla skogstyper med mycket död ved och många hotade arter. Här finns både runt 200-årig barrblandskog med stora inslag av lövträd och glesare granskog med inslag av tall på bergets topp. Naturreservatets norra del utgör en sammansättning av myrmarker och urskogslika skogsholmar med tallar på 450-500 år. Skogsbränder har satt spår i olika delar av naturreservatet vid olika tidpunkter och området visar därför upp brandpåverkade skogar av tre olika åldrar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2009

Storlek: 3,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Längs E45, cirka 15 kilometer norr om Moskosel, sväng av norrut på en mindre väg som efter ytterligare cirka 3 kilometer på olika skogsbilvägar leder fram till reservatet och sjöarna Norra- och Södra Luossejaure.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss