Hemberget

Barrskog vid en sjö

Hemberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Hemberget är ett populärt besöksområde, bland annat holmarna utgör ett omtyckt utflyktsmål. Det finns också en välbesökt badstrand på norra sidan av vägen mot Fatjassjön. En stig finns i området.

Utflyktsmålet Killingholmen

Det finns gott om fornlämningar i reservatet, vilket visar på att området sedan mycket lång tid tillbaka använts av befolkningen. Lämningarna finns framförallt i anslutning till Järtasjön och exempel på dessa är bland annat boplatsgropar från stenåldern, fångstgropar och skärvstensförekomster. Killingholmen är en del av Länsstyrelsens fornvårdsprogram och flera fornlämningar på Killingholmen har informationsskyltar.

Skogen på Killingholmen är en urskogsartad barrblandskog med mycket höga naturvärden. Tillgången på död ved är god och de ovanliga vedsvamparna sprickporing och doftskinn har hittats i området.  

I västra delen av reservatet finns det främst gammal tallskog som är påtagligt brandpåverkad. Den senaste branden var år 1868, något som har bestämts genom att borra i träden. Den generella åldern på träden som har överlevt branden ligger på cirka 250‑300 år.  

Fuktigare skog norr om vägen

I den centrala delen av reservatet, norr om vägen, blir det fuktigare i markskiktet och tallskogen övergår till gammal granskog som delvis är försumpad. Området har troligtvis klarat sig undan den sista branden. Här finns istället arter som är knutna till miljöer med gammal gran och hög fuktighet, som till exempel gammelgransskål, knottrig blåslav, brunpudrad nållav och vitskaftad svartspik. Även den sällsynta arten liten sotlav förekommer på de gamla granarna i området, vilket är ytterligare ett tecken på att denna del av reservatet inte har brunnit på länge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • göra upp en mindre eld på anvisad plats
  • plocka bär och matsvamp
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skräpa ner eller skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 2013

Storlek: 1,2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Hemberget ligger cirka 11 kilometer nordost om Jokkmokk. Genom reservatet går den allmänna vägen 818 som antingen leder till E45 eller Messaure.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss