Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Nymoran

I Nymorans naturreservat finns gammelskogar varvat med myrmarker med mycket höga naturvärden. En skogsbilväg passerar området.

Myr med träd

Nymoran. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Tvärs genom reservatets södra del rinner Gargån, som längre nedströms, utanför reservatet, ingår i Vindelälvens Natura 2000-område. I den södra delen finns också tre mindre tjärnar. I Nymoran finns också en ås, som är uppbyggd av isälvssediment efter den senaste istidens avsmältning.

Här finns gott om 400-åriga tallar, gammelgranar och rikligt med död ved. På myrholmarna växer en glesare skog och runt Gargån finns det här och där urskogsartad gransumpskog, något som är mycket ovanligt i dagens moderna skogslandskap. På liggande, döda granlågor finns bland annat violmussling, en svamp som bara växer där skogen är mycket gammal och inte har avverkats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Kommun: Arjeplog

Bildat år: 2016

Storlek: 5,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 45 kilometer söder om Arjeplog och lämpligaste vägen till reservatet från allmän väg är söderifrån, via Slagnäs och Nyliden.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark