Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rättselberget

Barrskog med döda träd och stenig mark

Rättselberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I det här naturreservatet hittar du väldigt gammal tallurskog som växer på toppen av Rättselberget. Några av tallarna har stått här sedan 1400-talet! 

På bergets sluttningar övergår tallskogen till att bli mer av en barrblandskog. Det finns mycket död ved i området med allt från stående döda träd, torrrakor, till murkna liggande träd, så kallade lågor. Den stora mängden död ved och gamla grova träd i området gör att många sällsynta arter har hittats här. En av arterna som du kan se är gräddporing, en gräddvit svamp som växer på gamla, murkna tallågor. En annan är liten aspgelélav, en skyddsvärd art eftersom den i stort sett bara finns i Sverige. Hittas laven visar den att skogen har mycket höga naturvärden.

I närheten finns också reservaten Björkselberget och Spjutberget-Rymmarberget om du vill passa på att besöka flera reservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att göra upp eld eller att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Arvidsjaur

Bildat år: 2010

Storlek: 2,1 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Rättselberget ligger nära väg 94, mitt mellan Älvsbyn och Arvidsjaur, cirka 1 mil nordost om Lauker och knappt 1 mil från väg 94.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss