Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kronogård fjällurskog

En sjö i en skog längs en markerad led

Kronogård är ett 52 kvadratkilometer stort fjällurskogsreservat med skogar, kullar, sjöar, myrar och vattendrag. I området finns flera fiskesjöar, markerade stigar, rastplatser, raststugor och skoterleder. Kronogård vildmarkscamp ligger precis söder om reservatet.

Kronogård är en del av ett stort dödisområde. Det bildades i slutet av istiden, när inlandsisen stannade upp och splittrades sönder. Där stora isblock blev liggande och långsamt smälte bildades dödisgropar, som idag är fyllda med vatten eller torv.

Gott om gammal skog

Mycket av skogen i Kronogård ser helt orörd och urskogsliknande ut, men här och där finns spår som visar att människor har avverkat enstaka träd i äldre tider. Flottarkojor och rester av flottardammar visar att timmerstockar har forslats i bäckarna. I skogarna finns också gott om spår efter skogsbränder i form av förkolnade trädstammar och träd med skador i barken efter bränder.

Natur för många djur

I Kronogård finns bland annat ren, älg och mård. I vattendragen syns spår efter både utter och bäver. Tjäder, järpe, lavskrika, lappmes och korsnäbbar är fåglar som vandraren träffar på året runt.

Utsikt från hällmarker

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

 • tälta
 • vandra
 • göra upp eld
 • plocka bär och matsvamp
 • köra snöskoter på väl snötäckt mark
 • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada naturen, växter eller djur (undantag reglerad jakt och fiske). Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: Domänreservat 1987, ombildat till naturreservat 2000.

Storlek: 52,9 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 30 kilometer söder om Jokkmokk. Vik av västerut från väg E45 vid Kittajaur, fyra kilometer norr om Kåbdalis.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss