Tolikheden-Karkberget

Gammelskog

Tolikheden-Karkberget. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Omgivet av hyggen och ungskogar ligger naturreservatet Tolikheden‑Karkberget. Hela området är väldigt likt en riktig urskog. Det räddades i sista stund från avverkning, genom aktioner av den lokala miljögruppen Steget Före.

Naturreservatet omfattar Karkbergets sydvästsluttning och Tolikheden nedanför berget. Här finns en gammal tallskog som tidigare varit plockhuggen, men även orörd granurskog med grova aspar, sumpskog, småmyrar och en bäck.  

Karaktäristiskt i tallskogen är inslaget av våta svackor, så kallade aspvätar, där tallen ersätts av grova gamla aspar. Här växer den sällsynta laven liten aspgelélav ovanligt rikligt.

I sumpskogen blommar den vackra lappranunkeln och även fjällskråp, som blommar på våren med rosa blommor innan den får sina stora, runda blad. Här finns också ett stort antal urskogsarter, både kärlväxter, lavar och svampar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Jokkmokk

Bildat år: 1998

Storlek: 2 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 10 kilometer sydost om Murjek, från en väg sydöst från Murjek går en skogsbilväg in i reservatet.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss