Lundbäcksskogen

Liggande döda träd i gammelskog med nysnö

Nysnö i Lundbäcksskogen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Bekvämt och vägnära, på ömse sidor om länsväg 676, ligger Lundbäckskogen. Här finns spännande raviner och lövrika sluttningar där öga och näsa kan leda dig till arter som koralltaggsvamp och doftticka. Visst kan terrängen bitvis vara krävande och du kan få kliva över både en och annan trädstam, men under barmarkssäsongen är det ett område som kan passa de flesta som klarar av att ta sig fram i obanad terräng.

Omväxlande landskap

I Lundbäcksskogens norra delar gränsar reservatet mot Luleälven och här hittar du också flera raviner, vissa så djupa som 15-20 meter. Här är det tufft för vissa träd att klamra sig fast och de angrips av rötsvampar som gör att de till sist ramlar till marken. Det är så här det ska vara i naturliga skogar och som gör att den biologiska mångfalden spirar.

Svampar och hackspett

Leta gärna efter den vackra koralltaggsvampen. Den vita uppseendeväckande svampen ser faktiskt ut som en korall där den sitter på bland annat döda, liggande aspstammar. Den döda veden som skapats i landskapet gynnar förutom svampar också den tretåiga hackspetten vars typiska hackspår kan ses runtom i området och i synnerhet i den äldre naturskogen söder om vägen.

När du vandrar i Lundbäckskogens södra och lövrika delar ska du ge akt på din näsa. Om du känner en lukt av anis, lakrits eller mandelkubb kan det vara den sällsynta dofttickan som du fått nys på. Den kan kännas på mer än 10 meters avstånd och sitter på gamla sälgar. Den här väldoftande svampen stoppade man förr i linneskåpet för att för att sprida god lukt. Det sägs att herrar förr i tiden använde dofttickan som parfym innan de skulle ut på galej.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Boden

Bildat år: 2009, utökning 2018

Storlek: 1,5 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv.

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 12 kilometer sydöst om Bodträskfors. Lämpligaste vägen till reservatet är allmän väg 676 mellan Heden och Bodträskfors. Alternativ väg är vid informationsskyltens plats i reservatets södra del. Cirka 3 kilometer väster om Österby finns en skogsbilväg söderut sväng in där och fortsätt cirka 1,5 kilometer och sväng sedan vänster. Följ den vägen genom Långmyrskogens naturreservat och till vändskivan i slutet av vägen.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss