Risk för gräsbrand i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Talvirova

Naturreservatet sträcker ut sig runt bäcken Kautujärvenoja och innehåller sumpskogar, myrmark och barrskogar med gott om gamla aspar.

Bäck omgiven av skog

Talvirova. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Växtligheten runt bäcken är frodig. Det beror på att vattendraget årligen översvämmar de omgivande markerna. Här finns en stor mångfald av växter och djur som är beroende av fuktig naturskog, bland annat flera hotade arter.  

Närmast bäcken är marken i den gamla granskogen täckt av höga örter, framför allt den ståtliga ormbunken strutbräken. Här finns också mycket grova aspar med en diameter på 70 centimeter. I norra delen finns nästan rena aspskogar. Bäckmiljöer av den här typen är mycket ovanliga i Gällivare kommun.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • tälta
  • vandra
  • göra upp eld, kom ihåg att ta med egen ved!
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Gällivare

Bildat år: 2005

Storlek: 0,7 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger cirka 25 kilometer sydost om Hakkas i södra delen av Gällivare. En skogsbilväg västerut från E10 vid Skröven går via byn Talvirova fram till reservatet, alternativt kan man gå på en stig från Torrivaara.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark