Iso Linkkavaara

Skog på klippig bergssida

Iso Linkkavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Iso Linkkavaara är ett naturskönt område med branta stup, blockiga sluttningar och gamla mäktiga träd som bär spår efter skogsbränder som inträffade för flera hundra år sen.

Marken är övervägande blockig, på sina håll med skarpa branter och hällmark. Skogen är en gammal tallskog med grova, flerhundraåriga tallar, med pansarbark och platta kronor. Väldigt många av träden har tydliga spår i stammen efter de skogsbränder som härjat i landskapet. En del av de äldsta träden har märken efter inte mindre än fem bränder. Det finns rikligt med död ved som ofta är sotad.

I sluttningarna är skogen produktiv och har stora inslag av lövträd. Träden är i huvudsak av björk och asp, men det finns även grov sälg. På flera håll finns frodiga vattendrag med arter som röd trolldruva och ormbär. Invid bäckarna står gammal granskog, rik på död ved. Spår kan ses efter den rödhättade spillkråkan som har varit på jakt efter insekter.

Röd trolldruva

Röd trolldruva i Iso Linkkavaara. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Alla föreskrifter finns i reservatsbeslutet. Det är tillåtet att:

  • vandra
  • tälta
  • göra upp eld
  • plocka bär och matsvamp
  • köra snöskoter på väl snötäckt mark
  • fiska och jaga i enlighet med gällande lagar.

Det är inte tillåtet att skada växt- och djurliv. Tänk på allemansrätten och var rädd om naturen!

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Gällivare, Överkalix

Bildat år: 2010

Storlek: 3 kvadratkilometer

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: I området saknas stigar, eldstäder och andra anordningar för rörligt friluftsliv

Hitta hit

Vid Ängesån, som ligger sydost om Lansjärv, svänger du vänster mot byn Lövberget. Följ vägen i cirka 1 mil så ligger reservatet på vänster sida. Reservatet ligger cirka 3,5 kilometer nordost om Torasjärvi.

Kontakt

Frågor om skötsel av anläggningar eller naturskötsel i statliga naturreservat eller nationalpark

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss